Binära Optioner Trading Guide

På denna sida kommer vi att gå igenom grunderna när det gäller handel med binära optioner. Vid handel med en binära optioner robot, behöver du inte nödvändigtvis veta något alls om binära optioner för att investera, men det är bra att vara medveten om den mekanism genom vilken roboten fungerar. Plus, om du är intresserad av binär optionshandel och inte vill använda roboten, så kan du göra allt själv. Dessutom är det bra att komma ihåg att roboten inte fungerar tillsammans med alla mäklare, så om du vill dra nytta av alla bra tillfällen när det gäller att tjäna pengar, är det väldigt bra att åtminstone veta lite om binära optioner.

Vad är binära optioner?

Binära optioner är med säkerhet en av de mest fascinerande nya placeringsinstrumenten. Dess historia går tillbaka till år 2007, när de först fick en massa reklam med Option Clearing Corporation vill godkänna binära optioner, och under det följande året, med Finansinspektionen SEC godkänner allt-eller-inget binära optioner.

Investeraren har två möjliga alternativ: “Köp” när värdet på tillgången förväntas stiga, och “sälj” när värdet förväntas minska. För att förhindra prismanipulation (till exempel: en investerare gör första binära optionshandeln som “Köp” med en mycket stor summa pengar och efter det, köper en mycket stor mängd aktier i bolaget, och på detta sätt ökar aktiekursen och påverkar då också den binära optionsinvestering att lyckas), använder många mäklare en genomsnittlig volymvikt vid utgångstiden. I de flesta fall är dock inte prismanipulation ens möjligt, eftersom placeringsobjekten ofta är stora företag, såsom Google och Alibaba Group, och deras aktiekurs är nästan omöjlig att kunna bli påverkad av en enskild investerare.

Om du vill veta de viktigaste skillnaderna mellan binära optioner och valutahandel , rekommenderar jag att du läser följande artikel:

 • Binary Options vs. Forex (Skillnaderna förklaras. Du kommer också att få en inblick i vilken som passar dig bäst och varför.)

 

binary option trade

Hur man handlar med binära optioner? En enkel fyra-stegs-guide.

Steg 1: Välj tillgång du avser att handla med. Först måste du välja önskad handelstillgång. Du har hundratals olika alternativ till ditt förfogande, såsom aktier, valutor, råvaror och index.

Steg 2: Välj riktning. Därefter måste du välja en riktning. Om du tror att priset kommer att öka, välj “köp”, men om du tror att det kommer att minska, välj “sälj”.

Steg 3: Välj önskat investeringsbelopp. Du måste välja det belopp du vill investera med. Det kan vara allt från ett par dollar till tiotusentals dollar.

Steg 4: Välj utgångstid. Välj den tid då du vill att din investering ska avslutas. Detta kan vara allt mellan 30 sekunder till flera månader.

Efter detta behöver du bara vänta och se om din investering lyckades.

Exempel på en binär optionshandel

Priset på guld är $1167 vid 12:30, med en utgångstid på 60 minuter.

 

options binaires.

Binär optionshandel som utförs på en elektronisk handelsplattform.

 

 

Om en näringsidkare anser att priset på guld kommer att stänga på eller över $1167 vid 01:30, ska han/hon kan placera en “köp”-option som resultat. Om en näringsidkare tror att guldpriset kommer att stänga på eller under $1167 vid 13:30, kan han köpa en “sälj”-option. Om värdet är mer än $1167 vid utgångstiden kommer “köp” investeringen att vinna, men om värdet är mindre än $1167, kommer “sälj” investeringen att vinna.

Hur tjänar jag pengar med binära optioner?

Att tjäna på binära optioner är enklare än du först kanske tror. Du behöver bara veta om värdet av handelstillgången är mer benäget att flytta uppåt eller nedåt. Kom ihåg att varje transaktion inte måste bli rätt; det räcker att du gör en vinst på lång sikt. Här kommer några enkla exempel på hur man kan tjäna pengar med binära optioner.

Steg 1: Välj rätt handelstillgång

Detta är den viktigaste punkten vid binär optionshandel. Du bör börja tänka på vilken handelstillgång som är den mest lämpliga för dig. Har du förstahandskunskap om någon speciell tillgång? Har du en stark uppfattning om hur riktningen av värdet av en viss tillgång kommer att förändras? Har du vänner eller släktingar som har stor kunskap om vissa handelstillgångar? Om så är fallet, kan du använda denna kunskap i din investering?

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågorna, vet du var du ska börja. Men om svaret på alla frågor är nej, då har du kanske en lite större uppgift framför dig, men belöningen är också i bästa fall riktigt lönsam.

Stora företags aktier är de mest populära handelstillgångarna

Stora företags aktier är de mest populära handelstillgångarna

 

Hur hittar jag rätt tillgång avsedd för handel utan att investera i kunskap?

En av de viktigaste faktorerna är att följa de finansiella nyheterna. Finns det något som händer i världen nu som du kan dra nytta av i dina investeringar av binära optioner? Du kan även undersöka vilka handelstillgångar som olika mäklare erbjuder och som du snabbast skulle kunna få kunskap om. Eller kanske det finns några handelstillgångar som du är särskilt intresserad av och vill lära dig mer om?

En av fördelarna med binära optioner är att du kan göra stora vinster bara genom svängningar i värdet på tillgången. Till exempel, om värdet på guld stiger och faller tillbaka och stiger igen från den ena dagen till den andra, kommer det fortfarande vara inom ett par procent av samma intervall som det var för ett år sedan, men ger dig fortfarande möjlighet att tjäna stora summor pengar, om du nu har förutsett rätt riktning av förändringen. Å andra sidan, om du hade investerat direkt i guld, skulle värdet vara nära densamma som för ett år sedan.

Steg 2: Välj rätt handelsstrategi

Som en binär optionsinvesterare, har du ett antal olika strategier och alternativ till ditt förfogande. Jag rekommenderar att försöka sig på flera olika strategier och använda sig av den mest lönsamma. När du väl har lärt dig att produktivt använda en av strategierna, kan du gradvis lägga till andra i din repertoar. På så sätt kommer du alltid att ha flera olika alternativ för att få så hög avkastning som möjligt. Härnäst kommer vi att diskutera de tio mest populära och lönsamma strategierna.

Strategi nummer ett: binära optionspar

I parhandel med binära optioner, har du två olika handelstillgångar och du behöver kunna urskilja om ett av värdena kommer att öka jämfört med det andra inom en speciell tid. Detta är en särskilt bra strategi i situationer där du tror att en viss händelse kommer att höja värdet på en annan tillgång avsedd för handel och minska värdet av en annan. Även om din gissning skulle gå lite fel och värdet av båda går ner, kan du ändå vinna om det som du ursprungligen trodde skulle minska, minskar ännu mer.

Guld mot Silver är en av de mest populära handelsparen

Strategi nummer två: Långsiktiga binära optioner

Långsiktiga binära optioner liknar investeringar med aktier. Utgångstiden kan variera från några timmar till flera dagar och till och med månader. Detta är min personliga favorit vad gäller strategier. Den är perfekt för personer som investerar större summor pengar och noggrant vill analysera handelstillgångar innan man investerar.

Strategi nummer tre: Sextio-sekunder binära optioner

Sextio-sekunder binära optioner är den exakta motsatsen till de långsiktiga binära optionerna. De är en kortsiktig form av investeringar där riskerna är betydande, men om du lär dig hur man gör vinst med dem, finns det inga gränser för hur mycket pengar du kan tjäna. Sextio-sekunder optioner lämpar sig för investerare som kan acceptera det faktum att om man vill vinna en massa pengar, måste man också vara beredd att förlora en hel del ibland.

Strategi nummer fyra: Ett-tryck binära optioner

När du handlar med ett-tryck binära optioner, betyder det att du gör vinst när kursen går över eller under riktpriset som har satts. Det positiva är det faktum att när du når riktpriset, kan din investering inte bli fel, även om värdet på tillgången kraftigt förändras i den andra riktningen därefter.

Strategi nummer fem: binära optioner steghandel

Steghandel betyder vad namnet antyder: du har många olika nivåer, var och en som betalar ut en viss procent av avkastningen. Denna form av investering är lämplig för de fall där investeraren tror att han vet vilken riktning som värdet av handelstillgången kommer att följa, men är inte alls säker på hur mycket av värdet som till slut kommer att förändras och under vilken tidsram.

Steghandel är en utmärkt strategi för kvalificerade investerare. Du kan få mycket hög avkastning på kort tid.

Steghandel är en utmärkt strategi för kvalificerade investerare. Du kan få mycket hög avkastning på kort tid.

Steghandel är en utmärkt strategi för kvalificerade investerare. Du kan få mycket hög avkastning på kort tid.

Strategi nummer sex: Pinocchio strategi

Detta är en av de tydligaste och enklaste strategierna. När värdet av handelnstillgången stiger, är det väntat att den faller nästa gång och när värdet av tillgången faller, förväntas den stiga. Investeraren investerar alltid i motsatt riktning mot marknadsutvecklingen. Det fungerar under antagandet att marknaderna ofta överreagerar på vissa nyheter, och på grund av detta, ändras värdeförändringar tillfälligt mer än de borde, för att till slut korrigera sig.

 Ljusstapeltabellen är ett utmärkt verktyg för för dem som använder pinocchio strategin

Ljusstapeltabellen är ett utmärkt verktyg för för dem som använder pinocchio strategin

 

Strategi nummer sju: Stöd- och motståndslinjer strategi

Stödlinjen är den punkt där värdet inte går lägre och motståndslinjen är pukten där högre värde inte stiger. Dessa gäller ofta speciellt med vissa råvaror, såsom värdet av kaffe eller socker. När värdet visar ett visst intervall inom denna ramen är det lätt för investerare att dra nytta av detta och när han upptäcker att värdet närmar sig ett av de två nivåerna, kommer det troligen att gå i den andra riktningen mycket snart.

Strategi nummer åtta: Trend strategi

Trend strategin är också en mycket enkel strategi och något som både nybörjare och erfarna handlare använder ofta, eftersom den är riktigt bra och funktionell. I trend strategin, investerar du i marknadsutvecklingen; om den stiger, placerar du en “köp” investering, men om den faller, placerar du en “sälj” investering. Du kan använda stöd- och motståndslinjer för att få hjälp att bedöma när trendens riktning ändras.

Strategi nummer nio: Martingale & anti-martingale strategi

Martingale är en strategi som särskilt ofta används i spel. I martingale dubblar du alltid insatsen när investeringen går fel. På detta sätt, gör du vinst även om du bara få en av dessa investeringar att gå i lås. Martingale är verkligen en högriskstrategi; du förlorar sällan när du använder den, men när du förlorar, tenderar de beloppen att vara stora. Den omvända versionen av denna strategi är anti-martingale. Här fördubblas insatserna endast när investeringen är korrekt; man vinner sällan, men beloppen tenderar att vara stora.

Strategi nummer tio: Fundamental analys

Fundamental analys används ofta i aktiehandel och är inriktat på fastställandet av det verkliga värdet av investeringsobjektet, baserat på olika ekonomiska indikatorer, såsom: den övergripande ekonomin, lönsamheten i branschen och framtida tillväxtmöjligheter. Att göra en fundamental analys kräver mycket tid och ansträngning, men slutresultatet kan i allmänhet användas på olika sätt.

Du kan också blanda de strategier som önskas. För bästa resultat, rekommenderar jag att först fördjupa dig på en strategi.

Steg 3: Välj rätt mäklare

Att välja rätt mäklare är oerhört viktigt, eftersom det finns några ohederliga aktörer på marknaden som försöker förstöra ryktet för de som är ärliga genom att agera oetiskt. Vi nämner bara de mest ärliga och pålitliga binära optionsmäklarna i våra rekommendationer. Om du endast investerar i våra rekommenderade mäklare och öppnar konton via våra länkar, kan du känna dig lugn och får då mer tid att fokusera på det viktigaste: att tjäna pengar genom att investera. Vår primära rekommendation är IQ Option, eftersom de har den minsta möjliga insättningen ($10), den bästa handelsplattformen och de bästa bonusarna.

Recommenderade Mäklare

Främsta rekommendation: IQ Option

Michael Allen Gives Overall Rating:

 • Grundad: 2011
 • Minimum Insättning: 10 USD
 • Bonus: Upp till 100%
 • Demo-konto: Finns
 • Handlare från USA: Inte accepterad
 • Minimun placering: $1
 • Maximum placering: $1 000
 • Programvara för handel: Egen

Bästa binära optionsmäklaren. Vår rekommendation # 1! Öva gratis. IQ Option har också den minsta möjliga insättningen ($ 10) och den allra minsta investering ($ 1). Kolla in de bästa bonuserbjudandena som finns genom att klicka på bilden eller knappen nedan.

iq sweden

IQ Option är rankad nummer ett som rekommendation av oss när det gäller en mäklares webbplats. Stora bonusar, utmärkt handelsplattform och gratis omfattande undervisningsmaterial. Få en exklusiv 27% bonus genom att klicka på knappen nedan:

Öppna Gratis Konto    Läs Recension

 

Steg 4: Starta handel

Nu när du har all nödvändig kunskap om att investera med binära optioner, kan du börja handla. Kom ihåg att följa våra artiklar och lär dig mer om binära optioner och investera dagligen. På så sätt kan du se till att du gör vinst och får goda resultat nu och i framtiden.

Black-Scholes-modellen och binära optionsvärderingsmodellen

Black-Scholes Modellen kan användas för att beräkna det teoretiska priset på binära optioner. Formeln har visat sig ge priser som är mycket nära marknadspriserna. Lyckligtvis behöver näringsidkaren inte känna till matematiken bakom. Det enklaste sättet är att låta den binära optionsroboten helt hantera denna uppgift; eller så kan du bara koppla till nödvändiga kablar till en miniräknare. Men för de som är intresserade, så finns formlerna för köp- och sälj investeringar nedan.

T är utgångstiden, r är riskfria avkastningen, betecknar den kumulativa fördelningsfunktionen för normalfördelningen, S är det ursprungliga priset, K betecknar lösenpriset, q är utdelningsgraden och är optionsprisets volatilitet.

 d_1 = \frac{\ln\frac{S}{K} + (r-q+\sigma^{2}/2)T}{\sigma\sqrt{T}},\,d_2 = d_1-\sigma\sqrt{T}. \,

Köpinvesteringar

Betalar ut en enhet av kontanter om optionen är högre när tiden löpt ut.

  C = e^{-rT}\Phi(d_2). \,

Säljinvesteringar

Betalar ut en enhet av kontanter om optionen är lägre när tiden löpt ut.

 P = e^{-rT}\Phi(-d_2). \,

Fördelarna med binär optionshandel

Binära optioner är en typ av digitala optioner, och dess investeringar kan bara producera två möjliga utfall: vinst eller förlust. De har tagits emot mycket väl bland investerare på grund av sin mångsidighet, attraktionskraft och andra utmärkta funktioner. Nu kommer jag att gå igenom fördelarna med binära optioner i jämförelse med andra former av investeringar.

 • Du behöver inte veta det rätta tillfället att köpa eller sälja

När du investerar i binär optioner, väljer du alltid förfallodagen i förväg. När denna tid kommer, har din investering antingen förlorat eller vunnit. Men detta begränsar inte dina chanser på något sätt. Om du tror på att värdet av investeringsobjekt kommer att fortsätta i samma riktning, kan du enkelt placera samma investering igen och därefter så många gånger du vill.

 • Du kan mångdubbla din ursprungliga investering under en mycket kort period, till och med inom några timmar

Binär optionshandel kan genomföras under 30 sekunder. Detta innebär att investeraren har en möjlighet att få mycket hög avkastning under en kort period. Detta medför också en risk. Därför är det mycket viktigt att du investerar i sådana mängder att potentiella förluster inte påverkar de obligatoriska utgifterna. Jag rekommenderar att du ökar ingångsnivån så småningom, när du utvecklat dina färdigheter som investerare.

 • Du kan handla med binära optioner från var som helst i världen

På denna webbsida rekommenderar vi bara binära optionsmäklare som accepterar kunder från alla länder. Du kommer också att ha möjlighet att handla genom en enda mäklare från alla delar av världen, utan landsspecifika begränsningar.

 • Du behöver inte ha ett stor startkapital för att börja investera i binära optioner

Till skillnad från aktiehandel, kan du börja investera i binära optioner med ett par hundra dollar. Om man gör kapitalinvesteringar, äter transaktionskostnader snabbt upp dina vinster om du börjar med ett litet startkapital. Med binära optioner har du inte detta problem, med tanke på att kostnaden alltid är densamma, oavsett hur stort ditt investeringskapital är.

 • Du kommer att ha möjlighet att få stora bonusar

Kapitalinvesterare har i allmänhet inte kunnat få någon form av bonus. Men binära optionsinvesterare kan man däremot få tusentals dollar i bonusar, liksom andra bra fördelar. Många mäklare har också tävlingar och kampanjer, med chans att vinna resor och prispengar . Därför rekommenderar vi att du öppnar ett konto med alla mäklare; på detta sätt kan du dra full nytta av de bästa tävlingarna och belöningarna.

 • Du har ett stort utbud av olika handelstillgångar till ditt förfogande

Mäklare har ett stort utbud av olika handelstillgångar som står till ditt förfogande. Det gör det lätt för dig att välja den som bäst passar din stil. I repertoaren, finns nästan alla tänkbara former av olika företag och råvaror – såsom guld och silver. Dina möjligheter är nästan oändliga. Läs även följande artikel om du vill få ut det mesta av din handel med binära optioner:

 Handel med binär optionsrobot: varför ska jag handla med roboten istället för att göra allt själv?

Om du undrar om det är värt mödan att handla med den binära optionsroboten eller att  helt enkelt göra allt på egen hand, så är svaret ganska enkelt: du ska alltid använda roboten. Om du ännu inte har läst den första sidan, rekommenderar jag dig att läsa den omedelbart. Vi går igenom de många fördelarna med roboten och förklarar varför alla investerare bör erbjuda detta utmärkta verktyg i sin arsenal. Om du vill få gratis tillgång till en binär optionsrobot direkt, klicka på knappen nedan.

Michael Allen

Michael Allen is the main author at www.binaryoptionrobotinfo.com. He holds a PhD in Economics and has worked in investment banking for 24 years.